CUBESAVE BOX

SMART & CREATIVE PARCEL SOLUTION

Podmínky použití webu

Veškeré vyobrazení movitých i nemovitých věcí jejich součástí či příslušenství má pouze ilustrativní charakter a má za účel seznámení se se specifikacemi a benefity produktů. Vyobrazení produktů či jaké jeho části, popř. společně s případně poskytnutými informacemi týkající užívání a provozu, není nabídkou na uzavření jakéhokoli právního jednání ani příslib či závazek takové právní jednání uzavřít. Konečná vnější i vnitřní podoba každého produktu i jakékoli jeho části a užité materiály či výrobky se mohou od vyobrazení projektu na těchto internetových stránkách lišit. Podoba produktu může být postupně upřesňována či měněna bez budoucího upozornění. Cubesave a.s. si vyhrazuje právo na jakoukoliv změnu učiněnou v jakémkoliv období.

Při případném sporu se spotřebiteli je subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Česká obchodní inspekce, příp. jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu postupem dle zákona o ochraně spotřebitele.